Menu

Actor zijn van je eigen leven

We nodigen jullie uit op deze dagen waarop we praktijken over actuele thema’s uitwisselen. Ze houden verband met de hervorming van de erkenningsnormen in het Brussels Gewest.

Deze dagen richten zich tot personeelsleden van woonzorgcentra en tot mensen die in dienst van de sector werken.

Wat?

Doel is om elke bewoner van een woonzorgcentrum de autonomie en onafhankelijkheid te laten behouden die zij/hij aankan, terwijl mensen tegelijk de nodige zorg krijgen en deel uitmaken van een groepsproject. Het personeel is in staat om deze autonomie zo goed mogelijk te ondersteunen of te versterken. Spelen hierin een rol: de praktische organisatie van de dagschema’s, de keuze van activiteiten die worden aangeboden, het respect voor het levensproject van mensen, de mogelijkheid om persoonlijk of in groep keuzes te maken, om te blijven doen wat men nog kan doen, om zich te kunnen uitdrukken en gehoord te worden. Het gaat om een thematiek die veel omvat.

Doel van deze dag is actoren uit woonzorgcentra samen te brengen die zich aangesproken voelen door deze kwestie. We bieden hen een gemeenschappelijke ruimte aan waar ze hun ervaring met praktijken die zij in hun woonzorgcentra al opzetten met het oog op het behoud van ieders autonomie en onafhankelijkheid, kunnen uiteenzetten en delen.

Voor wie?

Deze dag richt zich tot directies en personeelsleden van Brusselse woonzorgcentra, en ook tot mensen die betrokken zijn bij de sector.

Hoe?

De dag volgt het model van het ‘open forum’: deelnemers kunnen zich vrij inschrijven voor workshops die aan het begin van de dag worden voorgesteld, afhankelijk van hun bekommernissen en belangstellingssfeer. De gedachtewisseling wordt aangevat met concrete voorbeelden van praktijken die worden opgezet in woonzorgcentra of met het uittesten van tools die worden voorgesteld door actoren die de sector ondersteunen.

Er zijn drankjes en broodjes.

Aan het eind van de dag wordt een dagverslag gemaakt en worden de gedachtewisselingen verzameld en gedeeld op deze website. Zo kunnen de praktijken uitwaaieren naar alle Brusselse woonzorgcentra.

Waar en wanneer?

Datum
17 september 2024 | 9 tot 15.30u

Locatie
AREA 42
Rue des Palais 46,
1030 Bruxelles

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Stuur ons een e-mail op dit adres: itav@kbs-frb.be