Menu

Diversiteit in al haar vormen verwelkomen en respecteren

We nodigen jullie uit op deze dagen waarin we praktijken over actuele thema’s uitwisselen. Ze houden verband met de hervorming van de erkenningsnormen in het Brussels Gewest.

De dagen richten zich tot personeelsleden van woonzorgcentra en tot mensen die in dienst van de sector werken.

Wat?

Als er één plek is waar diversiteit een realiteit is, dan zijn het wel de Brusselse woonzorgcentra, zowel bij de bewoners als in de teams: afkomst, cultuur, gender, seksuele geaardheid, sociaaleconomische positie, gezondheid (cognitieve problemen, visuele, auditieve of motorische beperkingen…), levenswijze… De diversiteit is een echte rijkdom. Maar respect voor diversiteit krijg je niet door een decreet uit te vaardigen. Het vergt van ieder van ons bijzondere aandacht om iedereen zich welkom te laten voelen en gerespecteerd in haar/zijn identiteit, met alle facetten die daarbij horen.

Doel van dit forum is actoren uit woonzorgcentra samen te brengen die zich aangesproken voelen door deze kwestie. We bieden hen een gemeenschappelijke ruimte aan waar ze hun ervaring met praktijken die zij in hun woonzorgcentra al opzetten, kunnen uiteenzetten en delen. Het gaat meer bepaald over de vraag hoe je omgaat met de diversiteit die er in je woonzorgcentrum is, met het ontmijnen van spanningen die er kunnen zijn en met de kwestie hoe je van je woonzorgcentrum een plek maakt waar iedereen zich gerespecteerd voelt.

Voor wie?

Deze dag richt zich tot directies en personeelsleden van Brusselse woonzorgcentra, en ook tot mensen die betrokken zijn bij de sector.

Hoe?

De dag volgt het model van het ‘open forum’: deelnemers kunnen zich vrij inschrijven voor workshops die aan het begin van de dag worden voorgesteld, afhankelijk van hun bekommernissen en belangstellingssfeer. De gedachtewisseling wordt aangevat met concrete voorbeelden van praktijken die worden opgezet in woonzorgcentra of met het uittesten van tools die worden voorgesteld door actoren die de sector ondersteunen.

Er zijn drankjes en broodjes.

Aan het eind van de dag wordt een dagverslag gemaakt en worden de gedachtewisselingen verzameld en gedeeld op deze website. Zo kunnen de praktijken uitwaaieren naar alle Brusselse woonzorgcentra.

Waar en wanneer?

Datum
27 november 2024 | 9 tot 15.30u

Locatie
AREA 42
Rue des Palais 46,
1030 Bruxelles

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Stuur ons een e-mail op dit adres: itav@kbs-frb.be