Menu

Over ons initiatief

Bewoners, families, professionele medewerkers, overheden, burgers van alle leeftijden…: allemaal willen we van onze woonzorgcentra huizen maken waar oudere mensen zich goed voelen.

Over ons initiatief

Al enkele jaren zet de Koning Boudewijnstichting tal van projecten op over goed ouder worden en over de keuze van de plekken waar oudere mensen willen wonen.

Logo It takes a village

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen er nieuwe normen in voege. De Stichting werd daarover bevraagd en wil jullie op diverse manieren ondersteunen. Die steun zal met de tijd mee evolueren, afhankelijk van jullie behoeften en van de prioriteiten die zich zullen voordoen.

Na gesprekken met directies van woonzorgcentra, oudere mensen en andere actoren uit de sector heeft de Stichting een aanbod uitgewerkt dat zich zo goed mogelijk wil aanpassen aan het tempo en de eigenheid van elk woonzorgcentrum.

De Stichting wil samen met jullie op pad gaan en jullie ondersteunen bij de uitdaging om van jullie instellingen nog méér woonzorgcentra te maken waar het goed leven en werken is…

In een eerste fase lijkt het nodig om te werken aan een sokkel met drie dimensies: leven en werken door relaties aan te knopen waardoor iedereen de actor kan worden van haar/zijn eigen leven. Tegelijk moeten we diversiteit in al haar verschijningsvormen verwelkomen en respecteren.

Dit is een uitdaging die we alleen samen kunnen aangaan als we willen slagen. It takes a village…

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Stuur ons een e-mail op dit adres: itav@kbs-frb.be