Menu

De hervorming

De sector van de Brusselse woonzorgcentra maakt een reeks hervormingen door die zijn opgezet door Iriscare. Doel is om bij deze organisaties een cultuuromslag tot stand te helpen brengen waardoor het welzijn van oudere mensen vooropstaat.

120

Het aantal woonzorgcentra dat betrokken is bij deze hervorming. Wij kunnen hen begeleiden.

1

Er is maar één missie: ‘vandaag bouwen aan de woonzorgcentra van morgen’, met de hulp van diverse actoren.

De ordonnantie

Op 18 januari 2024 werd een ordonnantie aangenomen die de erkenningsnormen herziet.

Dat is het resultaat van een uitgebreid overlegproces met de beroepsorganisaties van de woonzorgcentra, verzekeringsinstanties, vertegenwoordigers van de begunstigden, experts en vertegenwoordigers van de vakbonden.

De ordonnantie maakt deel uit van een meer overkoepelende hervorming die is begonnen met de herziening van de ordonnantie van 24 april 2008 met betrekking tot de instellingen voor oudere personen. Ze gaat gepaard met een betere omkadering voor de bewoners wat reactiveringspersoneel betreft en ook met een herziening van de modaliteiten voor de inspectie, die in dit verband een begeleidingslogica hanteert.

Doelstellingen van de hervorming

De hervorming van de erkenningsnormen wil de levenskwaliteit en de zorg voor ouderen in woonzorgcentra verbeteren.

la_reforme_goals_image

Door de transformatie van woonzorgcentra te ondersteunen tot plekken waar het goed leven is

Doel is een model achter ons te laten van instellingen die focussen op zorg. We willen evolueren naar woonplekken waarin de oudere persoon centraal staat en waar langetermijnzorg wordt aangeboden.

De nieuwe normen willen het welzijn en de kwaliteit van de zorg voor oudere mensen verbeteren, door de instellingen zo in te richten dat de participatie en keuzevrijheid van mensen worden gepromoot, capaciteiten worden gevaloriseerd en de autonomie en onafhankelijkheid van de oudere personen wordt aangemoedigd.

la_reforme_transformation_image

Door de transformatie te ondersteunen tot werkplekken die aantrekkelijk en betekenisvol zijn voor het personeel

De nieuwe normen willen het werk van de personeelsleden meer betekenis geven en dat werk ook valoriseren: door een beleid te voeren waardoor medewerkers zich welkom en goed voelen, door hun opleiding en participatie aan beslissingen te versterken, door meer te overleggen met de bewoners en de band met hen te versterken, en door relatiegerichte zorg te promoten.

Je wil meer weten over de hervorming?

Je hebt een specifieke vraag over de nieuwe normen? Neem dan contact op met Iriscare, op dit adres: professionnels@iriscare.brussels Vermeld als onderwerp: ‘Nieuwe accreditatienormen sector ouderenzorg – vragen van [naam van de instelling]’..

Je vindt alle informatie op de website van Iriscare.