Menu

Beginnen met een specifieke kwestie

Het moment is rijp in jouw woonzorgcentrum om een specifiek probleem aan te pakken dat te maken heeft met ‘samen goed leven en werken’.

Wij nodigen jullie uit om je in te schrijven voor een proces in drie tijden, om zo de verandering zo goed mogelijk te ondersteunen. Een eerste moment dient om jullie context beter te leren kennen en uitdagingen nauwer te omschrijven, en om na te denken over de best mogelijke actie. Een tweede moment dient om een actie op te zetten in jullie woonzorgcentrum. En dan volgt er nog een moment voor de opvolging, het maken van de balans: wat werkt, wat moet worden aangepast, wat zijn volgende stappen…?

De onderwerpen zullen met de tijd mee evolueren.

Dit is het aanbod :

Nabijheidsrelaties creëren in het woonzorgcentrum en met de buurt

Banden aanknopen met mensen, relaties leggen. De oudere mensen die wij hebben ontmoet - bewoners van woonzorgcentra en anderen – willen niets liever. Tegelijk zijn ze er het meest bang voor dat ze hun banden en relaties gaan verliezen.

En savoir plus

Hoe betrek je mensen met cognitieve problemen bij het leven in het woonzorgcentrum?

Aan de ene kant hoor je de vaste wil die er is om de manier waarop wij met oudere mensen omgaan in woonzorgcentra te doen evolueren: we willen dat ze hun autonomie behouden en dat ze hun capaciteiten kunnen valoriseren. Aan de andere kant heb je de indruk dat dit een mission impossible is als je kijkt naar de realiteit waarmee je te maken hebt: meer en meer bewoners kampen met cognitieve problemen. Hoe kun je hiermee omgaan? Van een andere beeldvorming naar concrete praktijken die je kan opzetten: er is een brede waaier aan mogelijkheden. Vaak het gaat om bescheiden acties, maar ze kunnen wél het verschil maken.

En savoir plus

Omgaan met geweld en agressie

Om het voor iedereen mogelijk te maken – personeelsleden en bewoners – dat mensen zich goed voelen en om samen met de anderen te kunnen gaan voor de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen.

En savoir plus

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Stuur ons een e-mail op dit adres: itav@kbs-frb.be